Ultram rx online
Buy Soma toys
Cheap Provigil canada
Lorazepam with valium
Ambien prescription order
Tramadol online in florida
Generic Lorazepam available
Lorazepam with mri's
How to buy Modafinil online
Ambien buy generic
Order carisoprodol 350 mg
Modafinil online generic
Valium sale no prescription
Soma prescription drug carisoprodol
Ativan usa
Adipex with zoloft
Xanax online overnight shipping
Order Tramadol from pillmax
Soma prescription side effects
Buy Klonopin overnight
Order Tramadol with cod
Diazepam online sales
Generic Zolpidem images
Buy Valium london
Valium 2mgs
Alprazolam online buy uk
Soma online discount code
Ambien cr prescription drugs
Buy Tramadol line
Generic Clonazepam pill
Order Tramadol price
Cheap Valium usa
Soma uk frame
Ambien sleep 10 mg
Soma sale apartments
15 mg Valium
Generic Klonopin weight gain
Lorazepam prescription help
Buy Ativan the uk
Xanax cheap overnight
Generic Klonopin blue pill
1 mg Xanax first time
Buy Provigil international
Buy Klonopin in hong kong
Order Ativan Lorazepam
Zolpidem online meds
Ambien vicodin buy
Peaches Xanax mg
Ambien 10 mg side effects
Maximum mg Ambien
Order Ativan australia
Buy Ambien south africa
Ativan online cod
Cheap Ambien buy online
Xanax generic drug
Generic Adipex what is on the pill
Buy Lorazepam no script
Ambien extended release generic
Orange Ambien generic
Buy Klonopin us
Order Alprazolam india
Order Tramadol line
Weight loss prescription Phentermine
Buy Lorazepam with mastercard
Ambien generic round
Buy Ativan china
Buy Zolpidem uk
Prescription for Ambien doctor
Buy Soma melbait
Ambien online illegal
Order Soma from an online pharmacy
Xanax overnight no prescription
Ambien generic form
Ambien prescription alcohol
Ativan prescription dosage
Canadian Ambien online
Phentermine online no prescription
Lorazepam with weed
Ambien 3mg
Generic Clonazepam wholesale
Phentermine prescription weight loss drug
Generic Ambien 10mg pills
Clonazepam with benadryl
Order carisoprodol c o d
Order Phentermine c o d online
Generic Adipex pictures
Cheap Phentermine diet pills
Ambien tabs 10 mg
Klonopin online europe
Buy Tramadol blue
Ambien online best price
Generic Valium white
Ambien generic online no prescription
Buy Lorazepam forum
Provigil sale no prescription
Ambien 250mg
Buy Ambien pill
Tramadol uk buy
Generic Ambien buy
Purchase Lorazepam
Valium prescription get
Xanax eating disorders
Generic Soma or carisoprodol
Generic Provigil info
Order Tramadol health solutions network
Buy Ativan
Cheap Ultram for sale
Lorazepam with pregnancy
Buy Ativan in australia
Buy Lorazepam cash on delivery
Purchase Ambien without a prescription
Adipex online without rx
Ambien prescription drug
Ambien generics
Xanax line order
Ambien comes in 5 mg
Lorazepam with diazepam
Ambien 10mg does work
Provigil with a ssri
How to take Xanax without getting addicted
Taking 2 10mg Ambien
Buy Ultram cheap
Generic Xanax yellow
Valium 10mg buy online
Order diazepam 2mg
Canada Provigil modalert
Valium 10mg value street
Where to purchase Phentermine online
Cheap Valium xanax
Cheap Ultram no rx
Lorazepam with 57
Cheap Ativan article
Ultram rx information
Buy Ultram cod delivery
Ambien cr 12.5 mg reviews
Generic Soma carisoprodol 350mg
Buy Phentermine from mexico
Ambien cr generic 12.5 mg
Buy Zolpidem now
Generic Klonopin mylan
Valium 10mg percocet
Buy Lorazepam online cheap
Generic Klonopin roche
Order Klonopin online no prescription
Purchase Ativan online no prescription
Generic Ambien vs
Order Adipex Phentermine online cheap
Generic Soma blogs
Provigil online consultation
Modafinil order europe
Buy generic Ambien online
Soma sale items
Buy Lorazepam in canada
Buy cheap Modafinil uk
Order Soma arizona
Xanax mexico prescription
Lorazepam prescription program
Buy Soma 350 mg online
Buy Phentermine fastin
Lorazepam prescription program
Xanax no prescription pharmacy
Generic Clonazepam appearance
Generic Lorazepam price
Ambien extended release generic
Order Phentermine side effects
Lorazepam with benadryl
Xanax generic bar
Generic Ativan forum
Clonazepam with bipolar disorder
Ambien what is generic name
Buy Tramadol online forum
Clonazepam with quetiapine
Phentermine prescription online canada
Generic Ativan 2mg
Blue generic Xanax
Lorazepam online purchase
Order Phentermine information
Purchase Ativan online no prescription
Buying Ambien online
Generic Ambien discussion
Generic Soma coupon codes
Cheap Alprazolam without rx
Xanax 0.25 mg pregnancy
Picture of Ambien generic pill
Cost of generic Valium
Clonazepam prescription online
Generic Soma sale
Generic Modafinil spier
Is Ambien a prescription
Ambien 12.5mg
Xanax for bipolar disorder
Cheap Ativan with no prescription
Clonazepam with ativan
Diazepam with tramadol
What mg are Xanax pies
Valium 10mg dosage
Order Klonopin no prescription
Ambien cr fda generic
Generic Zolpidem tartrate manufacturers
Valium dose mg kg
Ambien cr with no prescription
Ativan online cod
Zolpidem prescription walgreens
Clonazepam with zoloft
Generic Lorazepam 1mg
Ativan prescription drug abuse
Lorazepam with mirtazapine
Where can i buy Xanax in mexico
Lorazepam withdrawal
Generic Ativan reviews
Ultram prescription information
Ambien prescription card
Buy Soma tramadol
Lorazepam with tylenol
How to get Ambien prescription online
Provigil with wellbutrin
Order Adipex fastin
Generic Phentermine names
Order Xanax from mexican pharmacy
Ambien 10mg street price
Half life of Valium 5mg
Buy Lorazepam online without rx
Buy Ativan australia
Clonazepam with ssri
Provigil canada drugs Modafinil
Generic Ambien page
Valium usa online
Is buying Modafinil online safe
Carisoprodol prescription information
Purchase Provigil online
Buy Modafinil from europe
Cheap Phentermine usa
Order Phentermine Adipex
Cheap Xanax no prescription
Generic Soma pill
Xanax used obsessive compulsive disorder
Buy Valium steroids
Generic Klonopin photo
Cheap Ultram soma
Cheap diazepam sale
Lorazepam with tylenol 3
Ambien mg
Clonazepam with flexeril
Buy Ativan canada online
Generic Ambien apo 10
Cheap Soma rush
Ultram prescription online
Xanax online visa
Canada Provigil prescription
Ativan prescription use
Lorazepam online prescription
Ambien trip 20mg
Buy Ativan no prescription
Valium sizes mg
Order Alprazolam
Ativan online buy
Order Soma without
Generic Ativan medicine
Ambien canadian prescription drugs
Buy diazepam united kingdom
Modafinil order germany
Buy Phentermine ritalin
Ambien generic substitute
Ativan prescription online no prescription
Tramadol online cheap
Buy Tramadol virginia
Buy Ambien safely
Ativan prescription side effects
Canadian Ambien online
Lorazepam with gabapentin
Order Soma hair care products
Generic Modafinil 200mg pills
Generic Ambien cost
Ambien cheap online buy
Clonazepam with temazepam
Ativan online cod
Buy Valium online europe
Buy Tramadol 50 mg
Cheap Phentermine 37 5
Purchase Tramadol medication
Valium no prescription uk
Phentermine prescription uk
Order Phentermine with saturday overnight delivery
Buying Valium in bali
Buy Soma watson
Provigil prescription help
Ambien psychotic disorder
Buy Soma hair products
Order Phentermine online with mastercard
Purchase Zolpidem online no prescription
Order Tramadol legal
Buy Ativan online no prescription
Cheap Ativan online
Diazepam online from india

Partnerzy Programu

Znajdź nas na...

Wielodzietność

Co zrobić, by dziecko nas słuchało?

Ilekroć nie potrafimy skłonić dziecka do oczekiwanego zachowania i wymusić pożądaną postawę? Ilekroć krzyczymy na dzieci, bo nie radzimy sobie z powstałą sytuacją? Czy to wyraz naszej bezradności, czy chęć wymuszenia prawidłowego zachowania? Co zrobić, by dziecko nas słuchało i nie przeciwstawiało się w każdej niemal sytuacji?

Dlaczego krzyczę?

 

Dzieci krzyczą, owszem- potrafią rzucić się na podłogę w wyrazie buntu, wymachiwać rączkami, złoszczą się i płaczą, bowiem w ten sposób odreagowują to, co przeżywają, czego doświadczają. Tym bardziej zbuntowanemu dwulatkowi towarzyszyć będzie nieustanny krzyk przeplątany z histerycznym płaczem. Czasem trudno dowieść jaka jest rzeczywista przyczyna płaczu, czujemy się bezradni i nie potrafimy poradzić sobie z dziecięcą agresją.

 

Z kolei uniesienie głosu przez osobę dorosłą oddziałuje na dziecko negatywnie, pojawia się stres, a dziecko krzyczy coraz głośniej. W sytuacji stresowej nasze pociechy mogą zachowywać się coraz gorzej , dlaczego? Pojawia się dezorientacja, bowiem z jednej strony chwalimy nasze pociechy, a z drugiej strony krzycząc, sprawiamy, że mogą czuć się upokorzone, choć wydaje nam się, że w żaden sposób nie chcielibyśmy wyrządzić krzywdy naszemu dziecku- w ten sposób właśnie ją wyrządzamy. W konfrontacji z dzieckiem mamy zdecydowaną przewagę, ale nie powinniśmy pogłębiać fali niezrozumienia i spróbować inaczej komunikować się z dzieckiem, by nie doszło do zachwiania poczucia jego wartości. Nawet jeśli dziecko będzie wykrzykiwało, że wcale nas nie kocha.

 

Jak poradzić sobie z krzykiem?

 

Musimy dać poczucie bezpieczeństwa swoim dzieciom. Ważne jest, by wszystkie czynności, które wykonujemy w ciągu dnia, nawet te, które spotykają się ze stanowczym buntem naszych pociech, powinny być wykonywane według obmyślonego planu działania. Nawet jeśli „buntownik” będzie nadal protestował, przyjdzie moment, w którym zacznie respektować zasady wyznaczone w waszym domu.

 

Z drugiej strony my, jako rodzice, którzy nie są wolni od słabości, mają prawo mieć gorszy dzień. Zderzając się z kolejną stresową sytuacją, czy zachowaniem dziecka, którego w żaden sposób nie akceptujemy-warto zatrzymać się, wziąć głębszy oddech i zastanowić się nad podłożem naszej frustracji, być może przyczyna tego, co nas irytuje leży w zupełnie innym miejscu i dotyczy innego problemu, a nie zachowania naszego dziecka.

 

Pomocne może też okazać się zwiększenie dystansu do siebie i otaczającej rzeczywistości. Możemy dać do zrozumienia dziecku, co nas zdenerwowało i jakie zachowanie nam się nie podobało i że potrzebujemy chwili, by odpocząć, ochłonąć, by nie podnieść głosu. Odczuwanie złości wszak jest naturalną reakcją, ale nie powinna dominować. Dlatego warto ustalić granice do jej wyrażania, choć w istocie jest to bardzo trudne. Podobnie jest z używaniem zakazów i nakazów, które i tak nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

 

Choć nie jest to łatwe, musimy uczyć dziecko wyrozumiałości i cierpliwości, rozmawiać o wszystkich doświadczanych stanach, a przede wszystkim musimy szanować swoje dziecko i w konfliktowych sytuacjach szukać optymalnego rozwiązania a przede wszystkim towarzyszyć w trudnych chwilach."

 

 

Więcej…

O zaletach głośnego czytania książek dzieciom

O wszechstronnym oddziaływaniu książek na dzieci wiemy nie od dziś. Czytanie książek wpływa na intelekt, emocje, rozwój społeczny, pobudza wyobraźnię, wpływa na pamięć, rozwija umiejętności komunikacyjne, a także uczy właściwych zachowań, w tym wyrażania uczuć. Dziecko poprzez kontakt z literaturą piękną ma możliwość tworzenia nowej rzeczywistości za pomocą słów, a świat bajek daje nowe pomysły do działania, do twórczej i aktywnej zabawy. Okazuje się wówczas, ze dzieci to uwielbiają.

 

Czytanie-obustronną korzyścią

 

Nie powinniśmy uciekać zatem do form zastępczych typu smart fon, czy laptop, lub przesłaniać swoją faktyczną niechęć do czytania chronicznym zmęczeniem czy brakiem czasu. Nie demonizując oczywiście nowych technologii, które otwierają wiele możliwości, dziecko nie będzie w tak znacznym stopniu absorbować treści płynących z telewizji czy Internetu. Poza tym, czytanie dzieciom może nieść obustronne korzyści, dziecko czuje się bezpiecznie, czuje, że jest ważne, spędza czas z mamą lub z tatą i ma świadomość, że ten czas jest w zupełności poświęcony właśnie jemu. Natomiast rodzic, który zwykle nie ma czasu na sięganie po książkę, zyskuje tym samym świetną okazję do doskonalenia swoich umiejętności operowania głosem. Może dobrze się bawić i umacniać jednocześnie więź z dziećmi. A może czytając dostrzeżemy w sobie dar aktorski?

Czytanie a wychowanie

 

Czytanie powinno być mimo wszystko obecnym elementem wychowania. Nawet jeśli napotykamy na opór dwu-trzylatka, którego szybko nudzą książki, kartkuje je równie szybko i wierci się niespokojnie, by uciec do innych czynności. Nic na siłę. Przyjdzie czas, w którym sam zacznie przynosić nam swoje ulubione pozycje do czytania, a my nie będziemy w stanie opędzić się od propozycji i stosu książek ułożonych obok siebie. Zobaczymy, że zaowocuje to na przyszłość o wiele bardziej niż korzystanie z komputera, czy innych urządzeń.

 

Głośne czytanie pomaga w zrozumieniu ludzi, świata a przede wszystkim w zrozumieniu samego siebie, rozwija i pogłębia wrażliwość. Ma znaczący wpływ na ocenę zachowań czy zmiany tychże zachowań na lepsze. Jeśli regularnie będziemy czytać dziecku utorujemy drogę do samodzielnego czytania. Nawet jeśli umiejętności czytania jeszcze dziecko nie nabyło-chwyta za książkę chętnie i siada w kąciku sprawiając wrażenie czytającego w niezrozumiałym dla innych języku-tak działa wyobraźnia. Jeśli zaszczepimy miłość do książek od najmłodszych lat- ślad ten zostanie w pamięci dziecka na całe życie.

Czytanie książek-wewnętrzną potrzebą

 

Zanim dziecko faktycznie zacznie okazywać zainteresowanie lekturą może minąć dużo czasu. Przeczytanie choćby jednej bajki dziennie wcale nie zabierze nam zbyt dużo czasu. Pokażmy naszym dzieciom alternatywę dla zabaw, gier, komputerów, filmów, czy bajek, niech książka będzie nadal źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie. Otwórzmy tym samym bramę do obszarów nieodkrytych, a zobaczycie, że dzieci je pokochają i będą chciały zaglądać tam codziennie. Oddalmy zmartwienia, odsuńmy codzienne sprawy, nie ignorujmy potrzeby czytania książek, by nie okazało się w przyszłości, że nasze dzieci takiej potrzeby nie mają.

 

 

Więcej…

O roli zabawy w życiu dziecka

Zabawa jest nieodłącznym elementem życia dziecka. Jest ona sposobem na poznawanie świata i naukę, która sprawia radość. Szczęśliwe są te osoby, które potrafią się bawić w każdym wieku.

 

Zabawa jest szczególnie ważna w okresie dzieciństwa. Dzięki zabawie dziecko się rozwija, poznaje świat, nabywa nowych kompetencji. Dzieci potrafią się bawić w każdym miejscu. Nie potrzebują do tego celu żadnych specjalnych przedmiotów, bawią się tym co mają pod ręką, a do tego sprawia im to zawsze taką samą radość. Jeżeli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami ogrodu, nasze dziecko jest w szczególnie uprzywilejowanej pozycji, ponieważ ma jeszcze więcej możliwości do kreatywnej zabawy. Zabawa w ogrodzie jest okazją do przebywania na świeżym powietrzu, co jest również ważne dla zdrowia naszych dzieci.

 

Zabawa dla dzieci w różnym wieku

 

Zabawy dzieci w różnym wieku znacznie różnią się od siebie. W początkowym okresie rozwoju dziecka tak zwane zabawy polegają głównie na obserwacji i poznawaniu świata i podstawowych praw rządzących życiem społecznym. Mniejsze dzieci wolą bawić się same, dopiero w późniejszym wieku pojawia się potrzeba przebywania i wspólnej zabawy w grupie. We wczesnych latach życia małe dziecko potrzebuje głównie towarzystwa rodziców.

 

Rodzice w zabawach dla dzieci

 

Rola rodziców w życiu dziecka jest ogromna. Bez dorosłych bliskich osób rozwój młodego człowieka nie ma szans przebiegać prawidłowo. Pewna część rodziców ogranicza swoją rolę do zapewnienia swoim dzieciom podstaw bytowych, zapomina natomiast, że wychowanie młodego człowieka jest procesem wymagającym ogromnego zaangażowania we wszystkie dziedziny jego życia.

 

 

Bardzo istotny jest również wpływ rodziców na zabawę dziecka. Mają oni bardzo duże możliwości wpływania na kierunek rozwoju swojego potomstwa właśnie poprzez kreowanie różnego rodzaju zabaw. Poprzez zabawę bowiem dzieci uczą się najszybciej i najlepiej. Jeżeli mamy dzieci powinniśmy pamiętać, że rodzaj zabaw jaki dla nich wymyślamy powinien być dostosowany do ich wieku.

Co zrobić by nie marnować żywności?

Tylko w Polsce wyrzuca się nawet kilka milionów ton produktów spożywczych w skali roku. Trudno jest w to uwierzyć, jeszcze trudniej przyjąć do świadomości i zaakceptować. Jak powstrzymać falę konsumpcjonizmu i chociaż zminimalizować tę skalę marnotrawstwa, przyjmując proste reguły postępowania względem żywności.

 

 

Powinniśmy kupować dokładnie tyle, ile potrzebujemy, nie więcej. Zdarza się, że mimo uprzednio przygotowanej listy zakupów i tak przyniesiemy dwa razy więcej niż zakładaliśmy. Zapominamy jaka jest zawartość a przede wszystkim pojemność lodówki. I nie kuszą tylko promocje, chcemy mieć więcej, na zapas. A musimy pamiętać, że wyrzucając jedzenie, pozbywamy się także pieniędzy z portfela.

 

Ważne jest sprawdzanie terminów ważności do spożycia. Ponad to, produkty o dłuższym terminie przydatności do spożycia powinniśmy ustawiać na tyłach półek w lodówce, tak by te, których termin jest krótszy, były wyjmowane jako pierwsze. Termin przydatności do spożycia nie zawsze oznacza końca świeżości , dlatego warto jest znać wszystkie oznaczenia na produkcie.

 

 

Cenne są również wszelkie pomysły na wykorzystywanie resztek jedzenia, choć nie mam na myśli spożywania wielokrotnie przetworzonej już żywności. Chodzi o kreatywne wykorzystanie np. : resztek z obiadu, ziemniaków, zup itp., z których można szybko stworzyć inne dania, nie powodując, że wylądują one w koszu. Pozostałą część jedzenia jeśli wiemy, ze nie zostanie przez nas wykorzystana, możemy zamrozić. Tak samo możemy postąpić ze sporą ilością pieczywa.

 

Zamrażając różne produkty należy od czasu do czasu robić przegląd zawartości zamrażarki, by nie robić z tego miejsca kolejnego śmietnika.

 

Więcej artykułów…