Ultram rx online
Buy Soma toys
Cheap Provigil canada
Lorazepam with valium
Ambien prescription order
Tramadol online in florida
Generic Lorazepam available
Lorazepam with mri's
How to buy Modafinil online
Ambien buy generic
Order carisoprodol 350 mg
Modafinil online generic
Valium sale no prescription
Soma prescription drug carisoprodol
Ativan usa
Adipex with zoloft
Xanax online overnight shipping
Order Tramadol from pillmax
Soma prescription side effects
Buy Klonopin overnight
Order Tramadol with cod
Diazepam online sales
Generic Zolpidem images
Buy Valium london
Valium 2mgs
Alprazolam online buy uk
Soma online discount code
Ambien cr prescription drugs
Buy Tramadol line
Generic Clonazepam pill
Order Tramadol price
Cheap Valium usa
Soma uk frame
Ambien sleep 10 mg
Soma sale apartments
15 mg Valium
Generic Klonopin weight gain
Lorazepam prescription help
Buy Ativan the uk
Xanax cheap overnight
Generic Klonopin blue pill
1 mg Xanax first time
Buy Provigil international
Buy Klonopin in hong kong
Order Ativan Lorazepam
Zolpidem online meds
Ambien vicodin buy
Peaches Xanax mg
Ambien 10 mg side effects
Maximum mg Ambien
Order Ativan australia
Buy Ambien south africa
Ativan online cod
Cheap Ambien buy online
Xanax generic drug
Generic Adipex what is on the pill
Buy Lorazepam no script
Ambien extended release generic
Orange Ambien generic
Buy Klonopin us
Order Alprazolam india
Order Tramadol line
Weight loss prescription Phentermine
Buy Lorazepam with mastercard
Ambien generic round
Buy Ativan china
Buy Zolpidem uk
Prescription for Ambien doctor
Buy Soma melbait
Ambien online illegal
Order Soma from an online pharmacy
Xanax overnight no prescription
Ambien generic form
Ambien prescription alcohol
Ativan prescription dosage
Canadian Ambien online
Phentermine online no prescription
Lorazepam with weed
Ambien 3mg
Generic Clonazepam wholesale
Phentermine prescription weight loss drug
Generic Ambien 10mg pills
Clonazepam with benadryl
Order carisoprodol c o d
Order Phentermine c o d online
Generic Adipex pictures
Cheap Phentermine diet pills
Ambien tabs 10 mg
Klonopin online europe
Buy Tramadol blue
Ambien online best price
Generic Valium white
Ambien generic online no prescription
Buy Lorazepam forum
Provigil sale no prescription
Ambien 250mg
Buy Ambien pill
Tramadol uk buy
Generic Ambien buy
Purchase Lorazepam
Valium prescription get
Xanax eating disorders
Generic Soma or carisoprodol
Generic Provigil info
Order Tramadol health solutions network
Buy Ativan
Cheap Ultram for sale
Lorazepam with pregnancy
Buy Ativan in australia
Buy Lorazepam cash on delivery
Purchase Ambien without a prescription
Adipex online without rx
Ambien prescription drug
Ambien generics
Xanax line order
Ambien comes in 5 mg
Lorazepam with diazepam
Ambien 10mg does work
Provigil with a ssri
How to take Xanax without getting addicted
Taking 2 10mg Ambien
Buy Ultram cheap
Generic Xanax yellow
Valium 10mg buy online
Order diazepam 2mg
Canada Provigil modalert
Valium 10mg value street
Where to purchase Phentermine online
Cheap Valium xanax
Cheap Ultram no rx
Lorazepam with 57
Cheap Ativan article
Ultram rx information
Buy Ultram cod delivery
Ambien cr 12.5 mg reviews
Generic Soma carisoprodol 350mg
Buy Phentermine from mexico
Ambien cr generic 12.5 mg
Buy Zolpidem now
Generic Klonopin mylan
Valium 10mg percocet
Buy Lorazepam online cheap
Generic Klonopin roche
Order Klonopin online no prescription
Purchase Ativan online no prescription
Generic Ambien vs
Order Adipex Phentermine online cheap
Generic Soma blogs
Provigil online consultation
Modafinil order europe
Buy generic Ambien online
Soma sale items
Buy Lorazepam in canada
Buy cheap Modafinil uk
Order Soma arizona
Xanax mexico prescription
Lorazepam prescription program
Buy Soma 350 mg online
Buy Phentermine fastin
Lorazepam prescription program
Xanax no prescription pharmacy
Generic Clonazepam appearance
Generic Lorazepam price
Ambien extended release generic
Order Phentermine side effects
Lorazepam with benadryl
Xanax generic bar
Generic Ativan forum
Clonazepam with bipolar disorder
Ambien what is generic name
Buy Tramadol online forum
Clonazepam with quetiapine
Phentermine prescription online canada
Generic Ativan 2mg
Blue generic Xanax
Lorazepam online purchase
Order Phentermine information
Purchase Ativan online no prescription
Buying Ambien online
Generic Ambien discussion
Generic Soma coupon codes
Cheap Alprazolam without rx
Xanax 0.25 mg pregnancy
Picture of Ambien generic pill
Cost of generic Valium
Clonazepam prescription online
Generic Soma sale
Generic Modafinil spier
Is Ambien a prescription
Ambien 12.5mg
Xanax for bipolar disorder
Cheap Ativan with no prescription
Clonazepam with ativan
Diazepam with tramadol
What mg are Xanax pies
Valium 10mg dosage
Order Klonopin no prescription
Ambien cr fda generic
Generic Zolpidem tartrate manufacturers
Valium dose mg kg
Ambien cr with no prescription
Ativan online cod
Zolpidem prescription walgreens
Clonazepam with zoloft
Generic Lorazepam 1mg
Ativan prescription drug abuse
Lorazepam with mirtazapine
Where can i buy Xanax in mexico
Lorazepam withdrawal
Generic Ativan reviews
Ultram prescription information
Ambien prescription card
Buy Soma tramadol
Lorazepam with tylenol
How to get Ambien prescription online
Provigil with wellbutrin
Order Adipex fastin
Generic Phentermine names
Order Xanax from mexican pharmacy
Ambien 10mg street price
Half life of Valium 5mg
Buy Lorazepam online without rx
Buy Ativan australia
Clonazepam with ssri
Provigil canada drugs Modafinil
Generic Ambien page
Valium usa online
Is buying Modafinil online safe
Carisoprodol prescription information
Purchase Provigil online
Buy Modafinil from europe
Cheap Phentermine usa
Order Phentermine Adipex
Cheap Xanax no prescription
Generic Soma pill
Xanax used obsessive compulsive disorder
Buy Valium steroids
Generic Klonopin photo
Cheap Ultram soma
Cheap diazepam sale
Lorazepam with tylenol 3
Ambien mg
Clonazepam with flexeril
Buy Ativan canada online
Generic Ambien apo 10
Cheap Soma rush
Ultram prescription online
Xanax online visa
Canada Provigil prescription
Ativan prescription use
Lorazepam online prescription
Ambien trip 20mg
Buy Ativan no prescription
Valium sizes mg
Order Alprazolam
Ativan online buy
Order Soma without
Generic Ativan medicine
Ambien canadian prescription drugs
Buy diazepam united kingdom
Modafinil order germany
Buy Phentermine ritalin
Ambien generic substitute
Ativan prescription online no prescription
Tramadol online cheap
Buy Tramadol virginia
Buy Ambien safely
Ativan prescription side effects
Canadian Ambien online
Lorazepam with gabapentin
Order Soma hair care products
Generic Modafinil 200mg pills
Generic Ambien cost
Ambien cheap online buy
Clonazepam with temazepam
Ativan online cod
Buy Valium online europe
Buy Tramadol 50 mg
Cheap Phentermine 37 5
Purchase Tramadol medication
Valium no prescription uk
Phentermine prescription uk
Order Phentermine with saturday overnight delivery

Partnerzy Programu

Znajdź nas na...

Wielodzietność

Co zrobić by nie marnować żywności?

Tylko w Polsce wyrzuca się nawet kilka milionów ton produktów spożywczych w skali roku. Trudno jest w to uwierzyć, jeszcze trudniej przyjąć do świadomości i zaakceptować. Jak powstrzymać falę konsumpcjonizmu i chociaż zminimalizować tę skalę marnotrawstwa, przyjmując proste reguły postępowania względem żywności.

 

 

Powinniśmy kupować dokładnie tyle, ile potrzebujemy, nie więcej. Zdarza się, że mimo uprzednio przygotowanej listy zakupów i tak przyniesiemy dwa razy więcej niż zakładaliśmy. Zapominamy jaka jest zawartość a przede wszystkim pojemność lodówki. I nie kuszą tylko promocje, chcemy mieć więcej, na zapas. A musimy pamiętać, że wyrzucając jedzenie, pozbywamy się także pieniędzy z portfela.

 

Ważne jest sprawdzanie terminów ważności do spożycia. Ponad to, produkty o dłuższym terminie przydatności do spożycia powinniśmy ustawiać na tyłach półek w lodówce, tak by te, których termin jest krótszy, były wyjmowane jako pierwsze. Termin przydatności do spożycia nie zawsze oznacza końca świeżości , dlatego warto jest znać wszystkie oznaczenia na produkcie.

 

 

Cenne są również wszelkie pomysły na wykorzystywanie resztek jedzenia, choć nie mam na myśli spożywania wielokrotnie przetworzonej już żywności. Chodzi o kreatywne wykorzystanie np. : resztek z obiadu, ziemniaków, zup itp., z których można szybko stworzyć inne dania, nie powodując, że wylądują one w koszu. Pozostałą część jedzenia jeśli wiemy, ze nie zostanie przez nas wykorzystana, możemy zamrozić. Tak samo możemy postąpić ze sporą ilością pieczywa.

 

Zamrażając różne produkty należy od czasu do czasu robić przegląd zawartości zamrażarki, by nie robić z tego miejsca kolejnego śmietnika.

 

Zwolnienie z oplat skarbowych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Prezydent RP podpisał nowelę Prawa o aktach stanu cywilnego. Umożliwi ona objęcie zwolnieniem z opłaty skarbowej odpisów skróconych aktów stanu cywilnego. Dla rodzin wielodzietnych oznacza to, że występując o Kartę Dużej Rodziny nie będą musiały wnosić opłaty w wysokości 22 zł. To ważna decyzja.

Z początkiem 2015 roku w życie weszło nowe Prawo o aktach stanu cywilnego. Dzięki noweli duże rodziny nie są już narażone na dodatkowe wydatki chcąc uzyskać Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziny wielodzietne – a zatem te z co najmniej trójką dzieci – do szeregu ulg i zniżek. Do Karty dołączają kolejni partnerzy – a od stycznia – Karta obowiązuje na mocy ustawy. Zachęcamy wszystkich posiadaczy Toruńskiej Karty Dużej Rodziny do składania wniosków o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Więcej na rodzina.gov.pl

 

Więcej…

Jak zaradzić kłótniom między dziećmi?

Czy jako rodzice macie już dosyć częstych konfliktów waszych dzieci?

Przedstawiam wam kilka porad jak możecie zniwelować choć po części

kłótnie pociech. Pamiętajcie jednak, że im więcej osób miesza się do

kłótni tym trudniejsze może okazać się jej zażegnanie.

 

Więcej…

Jak przekonać dziecko do wyrwania mlecznych ząbków- czyli historia „Wróżki Zębuszki”

U każdego dziecka między 5 a 6 rokiem życia zaczynają wypadać zęby mleczne a na ich miejscu pojawiają się zęby stałe. Niestety nasze pociechy nie rozumieją całej tej sytuacji, bardzo boją się wyrwania ząbka, a my rodzice nie chcemy sprawić im bólu i zrazić ich do dentysty.

 

Moja sześcioletnia córka przychodząc ze szkoły opowiadała o koleżankach, u których była Wróżka Zębuszka i pyta : „Kiedy mi wypadnie ząbek?”. I właśnie przyszedł czas i na nią, ząbek się rusza, radość z przyjścia Zębowej Wróżki niestety przegrała ze strachem. Ważne jest, aby nie wyrywać ząbka na siłę, poczekajmy aż sam oderwie się od dziąsła na tyle, że wystarczy lekko pociągnąć, aby go wyrwać. Poprzez złe wyrwanie ząbka, możemy doprowadzić do sytuacji, w której uszkodzimy dziąsło, ząb stały poprzez to może krzywo rosnąć a dziecko na samą myśl o dentyście będzie płakało. A tego zapewne nie chce żaden rodzic.

Więcej…

Więcej artykułów…